Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение

Във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Ловеч осигурява достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Технически проект за обект АМ „Хемус“ – Етап 1 в участъци:

          Участък I – от км.87+800 до пресичането с път III-307 (край на км. 103+060), включително пътен възел „Дерманци“, приблизителна дължина 15,26 км;

Участък II – ОТ КРАЯ НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Дерманци“ (след пресичането с път III-307 - км. 103+060) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“ (край на км. 122+260), с приблизителна дължина 19,20 км., съгласно приложението.

Линк към документацията: https://drive.google.com/file/d/1gGPjrHpIP69W5zyLXJXAq7EtvQ1hD7l4/view?usp=sharing