Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.11.2018 г. до 31.03.2019 г. звената, извършващи обслужване на потребителите на административни услуги – Центърът за услуги и информация на граждани и дирекция „Местни приходи“ на Община Ловеч, ще работят в непрекъснат режим на работа от 08.00 часа до 17.30 часа. Звената се намират на първи етаж в сградата на общинската администрация в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

Промяната е въведена със заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Заповедта виж отделно.


Файлове:

Заповед-ЦУИГ.pdf Заповед-ЦУИГ.pdf