Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Съобщение до лицата извършващи дейност в местата за настаняване

Относно: Регистриране на хотелиерите в Единна система за туристическа информация.