Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ДО РУМЕН КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ ЗАПОВЕД ЗА СОБСТВЕНОСТ

ДО:

РУМЕН КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ

С. КРАНЕВО, ОБЩ. БАЛЧИК, ОБЛ. ДОБРИЧ

 

ДАНИЕЛА КАМЕНОВА МАЙНКЕ

ГР. БЕРКОВИЦА И ГР. ХАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ

Съобщавам Ви, в качеството Ви на наследници на Марин Христов Маринов, че е издадена Заповед № З-1618/20.09.2022г. на Кмета на Община Ловеч, с която В. А. Ботева придобива право на собственост върху имот с идентификатор №43952.558.1064 с площ 600 /шестстотин/ кв.м. в местността „Синан тепе” в землището на гр. Ловеч. Имотът е с бивш собственик Марин Христов Маринов.

За  допълнителна  информация  може  да  се  обадите  на  телефон: 068 688 210 – инж. Мариян Колев

Приложение: Копие на Заповед № З-1618/20.09.2022г.

       

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч