Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТОДОРКА ЧЕРНЕВА

ДО:

ТОДОРКА ЧЕРНЕВА

Съобщавам ви, че за имот с идентификатор №43952.521.590 с площ 600 /шестстотин кв.м/ в местността „Бабаковец”, землището на гр.Ловеч е издадена Заповед № 1210/29.08.2018 г. на Кмета на Община Ловеч на н-ци на Иван Баджаров – ползвател, за утвърждаване на изготвената оценка за имот с идентификатор №43952.521.590 от оценител инж. Костадин Тодоров Костадинов с правоспособност с  рег.№ 810100244/25.07.2011 г. на Камарата на независимите оценители в България на земеделска земя.

Приложение: Заповед № 1210/29.08.2018 г. на Кмета на Община Ловеч – копие.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч