Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Съобщение до заинтересованите предприятия от икономическия сектор и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Ловеч уведомява заинтересованите предприятия от икономическия сектор и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е публикувало на официалната си интернет страница www.mrrb.bg покани по две процедури за избор на предприятия от икономическия сектор и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на Регионалните съвети за развитие.

Пълният текст на поканите ведно с образците на заявления за участие в избора на представители са приложени към настоящото съобщение, като същите са налични и на сайта на МРРБ, в секция „Обяви“. Крайният срок за подаване на заявленията в деловодството на МРРБ ведно с изискуемите към тях документи е 15 работни дни, считано от 18.08.2020 г. (датата на публикуване на поканите).