Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

 

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщам се към Вас по молба на ръководството на Министерството на земеделието и храните. С нарочно писмо до НСОРБ Министерството ни призовава да се включим в ежегодната кампания на Европейския орган за безопасност на храните за повишаване на информираността относно Африканската чума по свинете. МЗХ ни благодари за ползотворното сътрудничество и упорития ангажимент по изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване разпространението на АЧС у нас. В резултат на усилията през предходните четири години от края на януари 2022 г. в България няма нови огнища при домашните свине от личните стопанства, чиято регистрация и инвентаризация стана общински ангажимент.

Същевременно, предстоящият летен сезон отново се явява рисков за разпространение на АЧС, тъй като огнища на заболяването са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция). Ето защо МЗХ ни приканва да се включим в информационната кампания и да напомним на стопаните да следват изискванията за био-сигурност във фермите и дворовете.

На адреса на Европейския орган за безопасност на храните са налични материали на български език относно симптомите на АЧС, както и обща информация по превенция: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

Достъпни и адаптирани за България видеоматериали относно необходимите мерки за био-сигурност в стопанствата са налични на: https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

 

С уважение.
 

Силвия Георгиева

Изпълнителен директор

 


Файлове:

Писмо НСОРБ Писмо НСОРБ