Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение на ОИЦ - Ловеч относно провеждането на серия от публични информационни събития

 

Областен информационен център - Ловеч планира провеждането на серия от публични информационни събития в област Ловеч на тема „Възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и новия интегриран териториален подход по Програмата за развитие на регионите през периода 2021 -2027 г.", които ще се проведат по график в периода 26 май - 15 юни 2021 г. в часовия диапазон 10:30 - 12:30 ч.

Поради обявената противоепидемиологична обстановка във връзка с COVID-19,  мобилният офис на ОИЦ - Ловеч ще бъде разположен на централно, комуникативно място във всеки град - общински център, където по график експертите на ОИЦ - Ловеч ще предоставят информация за предстоящите възможности за участие на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица в концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на област Ловеч и на Северозападен регион за планиране, целящи да допринесат за икономическото развитие на територията като цяло, които ще кандидатстват за финансиране по Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г. По отношение на преходния период и възможностите по Програмата за развитие на селските райони, местните земеделци и потенциални бенефициенти ще получат информация за актуални и предстоящи до края на 2021 г. възможности за проектно финансиране. 

 

Публичните информационни събития ще се проведат, както следва:

ОИЦ - Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

 

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com