Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение от ОД "Земеделие" - Ловеч до всички собственици и ползватели на земеделски земи

СЪОБЩЕНИЕ

ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЛОВЕЧ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ :

 

 

Съгласно издадена Заповед №РД09-847/22.07.2022 г. на Министъра на земеделието, с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари:

Забранява се на земеделските стопани, при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, в периода от 25 юли 2022 г. до 7 август 2022 г. включително, да извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти.

При неспазване на предписанието на виновните лица се налагат глоби от 200 лв до 2000 лв или имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.