Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Публикувано в петък - 26.05.2023 г.

Валидно до понеделник - 12.06.2023 г.

 

 

Уведомяваме юридическото лице, посочено в списъка, че в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение, следва да се яви в дирекция МП при Община Ловеч стая 114, за връчване на акт за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. З от ДОПК. Съобщението е поставено и на определеното за съобщения табло в Община Ловеч.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/ АУЗД/, ведно със съобщението, ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.