Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение за гласуване за граждански инициативи

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

 

От днес – 26.07.2021г., до 31.07.2021 г. на сайта на отворената платформа www.lovechlab.eu, жителите на община Ловеч могат да гласуват за подадените граждански инициативи, които целят облагородяване на околната и градската среда в общината.

Максималният размер на безвъзмездно финансиране, което ще се отпусне за една инициатива, е в размер до 970 лв. с ДДС под формата на материали, нужни за реализиране на проекта.

Подадените инициативи ще се оценяват от гражданите и от експертен съвет, като финансиране ще се отпусне на шестте инициативи, събрали най-висока оценка.

Финансирането на граждански инициативи се реализира във връзка с изпълнението на проект „По-близката Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“, финансиран от ГД „Регионална политика“.

 


Проект „ПО-БЛИЗКА ЕВРОПА: Отворена платформа за граждански инициативи - CEOPCI“, споразумение за безвъзмездна помощ за действие с множество бенефициенти за Политиката на Сближаване № 2020CE16BAT116 се финансира от ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, чрез ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА И ГРАДСКА ПОЛИТИКА, по Изграждане на административен капацитет и програма Изпълнение II, Подкрепа за участието на гражданите в прилагането на Политиката на Сближаване.