Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕСТНОСТТА СТРАТЕШ

Община Ловеч съобщава, че е изработен “Проект за изменение на ПНИ на м. Стратеш“, общ. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, район 556, ПИ 23“, одобрен със заповед № 419/03.08.2009г. на Областен управител на Област Ловеч, касаещ ПИ с идентификатор № 43952.556.23, който в регистъра към ПНИ е записан „Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ“ – стопанисвано от Общината. С проекта се обособяват два новообразувани имота: ПИ с идентификатор №43952.556.221, заедно с построената в него сграда с идентификатор №43952.556.221.1 и ПИ с идентификатор №43952.556.222.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения проект в сградата на Община Ловеч, етаж 2, стая 217.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч