Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Съобщение за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

 

         

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Ловеч уведомява населението и гостите на общината, че от 01.07.2019г. до 02.07.2019г. ще се проведе имагоцидна обработка на територията на гр. Ловеч и 34 населени места на община Ловеч. В периода от 20,30 часа до 04,00 часа ще бъде извършено третиране на обекти за обществено предназначение – паркове, зелени площи, места за отдих, градинки в детски и учебни заведения и болници с:

  • Биоцид - ТАЛИЗМА УЛ, доза 160мл./100кв.м. с карантинен период – 24 часа;

 Мероприятията по третиране на площите ще се проведат по следния график:

а) кметства и кметски наместничества на територията на община Ловеч - дата на третиране: 01.07.2019г.;

б) територията на гр. Ловеч - дата на третиране: 02.07.2019г.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Мария Вълова, тел.: 0887585908

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работната площадка на фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД, намираща се в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ №25.