Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за стартирана процедура по принудително премахване на рекламно-информационни елементи от фасадата на сгради

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Ловеч обявява, че считано от 23.05.2022 г. стартира процедура по принудително премахване на рекламно-информационни елементи от фасадата на сгради с идентификатори № 43952.513.1944.1; № 43952.513.1945.1; № 43952.513.1946.1; № 43952.513.1949.1; № 43952.513.1949.2; № 43952.513.2301.1; № 43952.513.2301.2; № 43952.513.2301.3; № 43952.513.2304.1; № 43952.513.9562.1; № 43952.513.9562.2, находящи се в УПИ III и УПИ VIII от кв. 146 и УПИ VII от кв. 145. До посочената дата рекламно - информационните елементи подлежат на доброволно премахване.

Поставянето на рекламно - информационни елементи няма бъде разрешавало на фасадите на горепосочените сгради, поради техния архитектурен облик.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч


Файлове:

Съобщение Съобщение