Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Поради временно прекъсване на електрическото захранване в сградата на Община Ловеч на 24.11.2016 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. до 14.00 ч. ще бъде ограничено извършването на административни услуги от Общинска администрация – Ловеч.