Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 31.12.2018 г. КАСИТЕ В ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“ И В ЦЕНТЪРА ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ РАБОТЯТ ДО 10.00 ч. С ГРАЖДАНИ ЩЕ СЕ РАБОТИ ДО 12.00 ч.