Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомявам собственика на гараж №30, неправомерно поставен в УПИ І, кв.195 по ПУП на гр. Ловеч, а по КККР - разположен в имот с идентификатор 43952.514.26 Ловеч, че след като същият не е изпълнил Заповед №1851/08.11.2016 г. на Кмета на Община Ловеч и не е спазил срока за доброволно премахване, гаражът, подлежи на  принудително премахване.

При принудителното премахване участват длъжностни лица от Община Ловеч, изпълнителят, съгласно Договор ДВ-302/21.02.2018г., и служители на отдел „Контрол и сигурност“ - Община Ловеч.

За намиращото се в обекта /гаража/ движимо и недвижимо имущество, неизнесено от собственика, ще бъде съставен протокол и ще бъде предадено по опис за съхранение в отреденото от Община Ловеч помещение.

Разходите за принудително премахване на гаража и за съхранение на имуществото са за сметка на собственика.

Община Ловеч не носи отговорност за причинени от изпълнителя имуществени вреди на трети лица, съгласно Договор ДВ-302/21.02.2018г.

  

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч