Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс

 

уведомяваме:

 

г-жа Димитрина Крумова, наемател на общинско жилище на адрес: гр. Ловеч, ж.к. "Здравец", че е издадена Заповед № 3-1687/29.10.2019 г. на Кмета на Община Ловеч за прекратяване на наемните отношения, по чл.46, ал.2 във връзка с чл.46, ал.1, т.9 от Закона за общинската собственост, считано от 01.08.2019 г.

Поканваме г-жа Крумова да се яви в 14 дневен срок в Община Ловеч, стая 336, за получаване на заповедта. Неявяването ще считаме като отказ за получаване.


Файлове:

Съобщение Съобщение