Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщения за обектите за хранене на открито

Виж в приложен файл какви са изискванията към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и други)