Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

 

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

 

 

  1. За длъжността „Социален работник“ ОЕПГ – 2 /две/ щатни бройки – Община Тетевен - изнесено работно място с обхват на работа Община Тетевен:

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Окончателен резултат от интервюто

/общ брой точки/

1.

 Милка Момчилова Консулова

348

2.

 Нели Цачева Генова

302


 

Председател на Комисията:

Д-р Димитър Димитров

Администратор проект

 

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.