Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

 

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 26.05.2017г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 09.06.2017г., 17,00 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес: obshtina@lovech.bg