Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 26, ал. 2, ал.3, ал.4 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 09.01.2018 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 24.01.2018 г., 17,00 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес: obshtina@lovech.bg,

 

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч