Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Уведомление до г-жа Боянка Щьос и г-н Йочко Йочев

Относно: Принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № З-254/23.02.2021 г. и заповед № З-392/12.03.2021 г. на Кмета на Община Ловеч, за принудително премахване на сграда с идентификатор 43829.243.141.3 по КККР на с. Лисец.


Файлове:

Уведомлиние Уведомлиние