Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучени уведомителни писма, поради неоткрит адресат на постоянен и настоящ адрес

Относно: неполучени уведомителни писма, поради неоткрит адресат на постоянен и настоящ адрес, относно сгради с идентификатори 69225.220.20.1, 69225.220.20.2. 69225.220.20.3, 69225.220.20.4 и имот с идентификатор 69225.220.20.


Файлове:

Уведомление Уведомление