Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Уведомление за неполучени уведомителни писма за Доброволно плащане на разноските по принудително премахване на част от сграда с административен адрес: гр. Ловеч, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 32 и № 32А