Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучено уведомително писмо и Заповед № З-247/03.02.2022 г., поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес