Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес

Относно: Уведомление за неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес във връзка с процедура по принудително изпълнение на влязла в сила и изпълнена Заповед № З-1745/08.10.2021 г. за сграда с идентификатор 43952.506.479.1.


Файлове:

Уведомление Уведомление