Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес

Относно: Неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес във връзка с извършване на проверка с назначена комисия със Заповед № З-1062/26.06.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, относно имот с идентификатор 58308.180.233 по КККР на с. Пресяка.


Файлове:

Уведомление Уведомление