Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес

Относно: Неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес във връзка с извършване на проверка с назначена комисия със Заповед № З-1241/18.07.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, относно имот с идентификатор 00299.381.588 по КККР на с. Александрово.


Файлове:

Уведомление Уведомление