Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес

Относно: Неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на постоянен и настоящ адрес, относно сграда с идентификатор 43579.500.249.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 43579.500.249 по КККР на с. Лешница, Община Ловеч и административен адрес: с. Лешница, ул. "Св. Иван Рилски" № 3.