Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес

Относно: извършване на проверка с назначена комисия със Заповед № З-278/15.02.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, относно имот с идентификатор 43952.513.2278.1