Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес, относно сграда с идентификатор 43952.515.395.1

До г-жа Наталия Петрова Колева