Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес във връзка с отговор към постъпила молба за сграда с идентификатор 43952.506.479.1

До г-н Красимир Мирославов Маринов.


Файлове:

Уведомление Уведомление