Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за неполучено уведомително писмо, поради неоткрит адресат на постоянен и настоящ адрес

Относно: влязла в сила и изпълнена Заповед № З-1062/21.06.2022 г. на кмета на Община Ловеч, отнасяща се до сграда с идентификатор 43952.515.395.1.


Файлове:

Уведомление Уведомление