Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за предстоящо извършване на обработка против кърлежи /дезакаризация/ и бълхи

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семействa от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме:

на 04.05.2023 г. и 05.05.2023 г. на територията на гр.Ловеч /съгласно приложен график/ ще се извърши обработка против кърлежи /дезакаризация/ и бълхи. Третирането ще се извърши с препарат / биоцид - Айкън 10 КС. Разходна норма 20 мл./1 дка. Карантинен срок 24 часа.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Ламбда-цихалотрин - 9,71 g / 100 g, CAS № 91465 - 08 - 6, ES № 415-130-7;

Разрешение за предоставяне на пазара: 0061 - 7/12.02.2015 г.

Обработките се извършват при предварително окосени терени. При лоши атмосферни условия - дъжд, силен вятър и др. Д.Д.Д.-1 ООД си запазва правото да промени графика на обработките.