Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за предстоящо извършване на обработка против кърлежи /дезакаризация/ и бълхи

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме:

На 07.09.2023 и на 08.09.2023  г. на територията на на община Ловеч /съгласно приложен график/ ще се извърши  обработка против кърлежи (дезакаризация) и бълхи.

Третирането ще се извърши с препарат/биоцид – Айкън 10 КС .Разходна норма 20 мл./ 1 дка. Карантинен срок 24 часа.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Ламбда-цихалотрин-9,71 g/100 g., CAS № 91465-08-6, ES № 415-130-7. Разрешение за предоставяне на пазара : 0061-7/12.02.2015 г.

При лоши атмосферни условия – дъжд, силен вятър и др. Д.Д.Д – 1 си запазва правото да промени графика на обработка.