Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за предстоящо извършване на обработка против кърлежи /дезакаризация/ и бълхи

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме, че:

през периода 11.07.2024 г. - 12.07.2024 г. на територията на Община Ловеч /съгласно приложен график/ ще се извърши обработка против кърлежи /дезакаризация / и бълхи. Третирането ще се извърши с препарат / биоцид - Айкьн 10 КС. Разходна норма 20 мл./1 дка. Карантинен срок 24 часа.

Третирането ще се извърши с препарат/биоцид – Айкън 10 КС .Разходна норма 20 мл./ 1 дка. Карантинен срок 24 часа.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Ламбда-цихалотрин-9,71 g/100 g., CAS № 91465-08-6, ES № 415-130-7.

Разрешение за предоставяне на пазара: 0061 - 7/12.02.2015 г.

Обработките се извършват при предварително окосени терени и в присъсътвието на служител на служба КЕЧОР (Контрол, екология, чистота, обществен ред) към Община Ловеч.

При лоши атмосферни условия - дъжд, силен вятър и др. "Д.Д.Д. - 1" ООД си запазва правото да промени графика на обработките.