Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Уведомление за Проект на Наредба за изменение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч "

 

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата и на таблото за обяви в Центьра за услуги и информация на гражданите на Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за изменение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч ".

Проектът е публикуван на 01.10.2021 г. и е придружен с мотиви за приемане на наредбата за изменение.

Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 17:00 часа на 02.11..2021 г., в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска" № 22 и на електронен адрес: obshtina@lovech.bg

С Проекта на Наредба за изменение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч" може да се запознаете ТУК.

 

С уважение,

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч