Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме:

На 01.08.2023 г. на територията на на гр. Ловеч ще се извърши имагоцидна обработка срещу комари в обекти за обществено предназначение – улици в централната градска част и жилищни квартали, междублокови пространства, паркове, зелени площи, места за отдих и др. Третирането ще се извърши с препарат/биоцид – Цитрол 10/4 УЛВ .Разходна норма 8 мл./ 1 дка.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Циперметрин 10 г./100 г., CAS № 52315 – 07 – 8, ES № 257 – 842 – 9; Пиперонил бутоксид 4 г./100 г., CAS № 51 – 03 – 6, ES № 200 – 076 – 7. Разрешение за предоставяне на пазара : 0292 – 2/29.09.2016 г.

Обработката се извършва с помощта на специализиран генератор за топъл аерозол от ново поколение, с голям дебит, монтиран на високопроходим автомобил.

Генераторът възпроизвежда гъст бял дим, който прониква на места, в които се укриват вредителите.(Димът на вид наподобява гасене с пожарогасител, да не се бърка със сигнали за пожар!)

Гражданите следва да затворят прозорци и врати, за да предотвратят навлизането на дима в своите домове! Димът продължава да се вдига до 30 минути след напръскването.

Начален час на обработката 21,00 часа.

При лоши атмосферни условия – дъжд, силен вятър и др. Д.Д.Д – 1 си запазва правото да промени графика на обработка.