Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Уведомление за разработен проект на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Ловеч

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Община Ловеч разработи проект на "Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Ловеч".

На основание чл. 26, ал. 2, 3 и 4 и чл. 28, ал. 1 и 2 от Закона за нормативните актове, проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч, в раздел "Документи", "Проекти на нормативни документи", придружен с мотиви и частична предварителна оценка на въздействието.

С проекта може да се запознаете ТУК

Очакваме Вашите предложения и становища по проекта на електронен адрес: kmet@lovech.bg до 12.00 часа на 14.12.2020 година или всеки работен ден в Центъра за услуги на информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 22.

За допълнителна информация, справки и въпроси на тел. 068/688 255 - секретар на Община Ловеч.