Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 26 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Ловеч и таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 18.12.2018 г. - 17.30 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска" № 22, ет. 1 и на електронен адрес: kmet@lovech.bg