Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредбата за общинските жилища в община Ловеч.

     Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 09.04.2019 г.

     Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

     Предложения и становища се приемат в срок до 17.00 часа на 23.04.2019 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ №22 и на електронен адрес: obshtina@lovech.bg

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ