Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ВЪВЕДЕН Е РЕЖИМ НА ВОДОПОЛЗВАНЕ В СЕЛО ПРЕЛОМ

Във връзка с продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника в село Прелом, Община Ловеч, „ВиК“ АД Ловеч, е предложило на кмета да се въведе режим на водоползване в село Прелом. Водоподаването се осигурява от 8 до 20 часа, считано от 13.08.2019 г.