Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-1799 / 27.10.2023 г.

Относно: определям границите на районите, вида на предлаганите услуги и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Ловеч и 34-те населени места в община Ловеч през 2024 г.