Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви за търгове и конкурси

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

Относно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.966.1.13, намиращ се в сграда №1, с брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда – многофамилна (партерен етаж в ЖСК "Сердика").…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1317 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, гр.Ловеч, община Ловеч

 Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост.

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, находящ се в с. Гостиня

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, находящ се в с. Гостиня.

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, находящ се в с. Славяни

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, находящ се в с. Славяни.

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, находящ се в с. Скобелево

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, находящ се в с. Скобелево.