Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива/изоставена орна земя от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от пет стопански години: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026 г.