Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

На 27.03.2023 г. / понеделник / изтича срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с насрочените на 02.04.2023 г. избори за Народно събрание, Ви напомняме, че на 27.03.2023 г. / понеделник / изтича срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания.

Избиратели с трайни увреждания, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината на e-mail: obshtina@lovech.bg (Приложение № 67-НС) по постоянния им адрес.

- за град  Ловеч – в общинска администрация, етаж 1, стая 106 и справки на телефон 068 688-282.

- за населените места в Община Ловеч – при Кметовете на кметства и Кметските  наместници.