Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-220 / 03.02.2023 г.

Относно: Определям Технически екип на Община Ловеч за осъществяване на организационно-техническата подготовка на Изборите за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023 г.