Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-236 / 07.02.2023 г.

Относно: образувам избирателни секции на територията на Община Ловеч, утвърждавам техните номера, обхват и адреси, съгласно Приложение № 1, във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г.