Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-258 / 10.02.2023 г.

Относно: Определям местата за обявяване на предварителните избирателни списъци - част I на територията на Община Ловеч, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед, във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г.